EMV Holding AB värnar inom alla bolagsenheter om den personliga integriteten för anställda, kunder, leverantörer och övriga kontakter.

Vi tillämpar därför regler och riktlinjer i enlighet med GDPR för att på så sätt säkerställa skydd och säkerhet avseende vår lagring och behandling av personuppgifter.

EMV Holding AB safeguards within all company units the personal integrity of employees, customers, suppliers and other contacts.

We therefore apply rules and guidelines in accordance with GDPR in order to ensure protection and security regarding our storage and processing of personal data.