Kvalitetschef

Vi expanderar och söker nu en person som kan leda vår fortsatta satsning på kvalitetssystemen inom våra tre bolag EMV Stainless AB, Ekeby Rostfria AB samt EMV Pipe Solutions AB. Samtliga tre bolag ingår i koncernbolaget EMV Holding AB. Inom koncernbolaget kan vi erbjuda våra kunder allt ifrån högkvalitativ svetsning och montering av rostfritt stål till specialiserad yrkesutbildning inom industri, entreprenad och transport.

Vi är inne i en förändringsprocess där vi förbereder oss för ökade volymer, ökat utbud till våra kunder och högre fokus på våra produktionsprocesser. Vi behöver därför en kvalitetschef som säkerställer vår uppfyllnad av ISO standarderna, våra kunders utökade krav samt vår vidareutveckling av kvalitetsledningssystemet. I arbetet kommer du arbeta nära våra interna funktioner såväl som våra kunder och leverantörer. Du ansvarar för alla bolagens avvikelsehantering (inklusive eventuella kundklagomål) samt uppföljning av våra viktigaste kvalitetsmål.

Inom kvalitetsfunktionen ingår ansvaret för att kvalitetssäkra vår kärnkompetens – Svetsning. Vår svets kvalitét och kompetens är vi mycket stolta över, men vill fortsätta att utveckla för att säkerställa så vi även i framtiden är i branschens framkant. Detta arbete leds via vår Kvalitetsfunktion i nära samarbete med våra olika produktionsenheter. Kvalitetschefen har i nuläget ett direkt personalansvar för en person (Svetsansvarig), men leder arbetet inom flera områden såsom Ledningssystem, Svetssystem, Kvalitetskontroll och Kalibrering.

Vi tror du är en person som är ambitiös och noggrann samt har en proffsig attityd till dina kollegor, kunder och leverantörer. Du är van vid skapande av instruktioner och rutiner med ett gott sinne för struktur och ordning. Eftersom du kommer ingå i bolagens ledningsgrupp, så förväntas du bidra till vår gemensamma utveckling med stort engagemang och positiv utstrålning.

Du rapporterar till VD och kommer ha natursköna Everlöv som din huvudsakliga arbetsort, men förväntas även regelbundet arbeta på våra andra produktionsenheter (främst Ekeby).

Skicka din ansökan (CV + meritförteckning) till patrik.malmstrom@emvstainless.se. Har du frågor kring tjänsten så är du välkommen att skicka dom per mail till samma mailadress.